BİZİ ARAYIN
BİZİ TAKİP EDİN

DNA MODELİ-LİSE OKULHANE UYGULAMA AŞAMALARI

Akademik seviyeyi ölçmek için sene başlamadan önce hazırbulunuşluk sınavı uygulanır ve öğrencinin geçmiş dönemden getirdiği eksik kazanımlar tespit edilir. 

Tespit edilen eksiklere göre öğrenciye çalışma programı hazırlanır ve sınav sonuçlarına göre bu çalışma programı güncellenir. Eksik olan konular, sınıfta tekrar dersleriyle giderilir.  

Her ayın sonunda bütün sınıf seviyelerinde ünite kazanımlarını değerlendiren Konu Tarama Sınavları (KTS) uygulanır ve bireysel kazanım eksikliklerine göre mavi ve yeşil etütler uygulanır. 

Mavi Etüt: Kazanım eksiği olan öğrenciler için grup çalışması

Yeşil Etüt: Kazanım eksiği olmayan öğrenciler için ileri seviye grup çalışması

9 ve 10. sınıflarda belirli periyotlarla her dönem altışar tane, toplam 12 tane Süreç Değerlendirme Sınavı (SDS) uygulanır. 11. sınıflarda 6 SDS 9 TYT ve 7 AYT uygulanır. Bu sınavlar sonucunda küçük grup etütleri “EGEBİR” ile kazanım eksikleri giderilir. EGEBİR etütleri, kampüs özelinde ve ihtiyaç doğrultusunda gerekli görüldüğünde farklı zamanlarda yapılabilir.

12. sınıflarda toplam 26 TYT-26 AYT Deneme sınavına ek olarak hızlandırma dönemlerinde 5x5 Deneme Sınavları ve Türkiye geneli ÖZDEBİR-TÖDER Deneme Sınavları da uygulanmaktadır. Kazanım eksiklerine göre öğrencilerin çalışma programı sürekli güncellenir ve hafta içi-hafta sonu etütleriyle eksikler giderilir. Ayrıca online olarak Etüt-19 ve “Baykuş” soru çözüm etütleri yapılır. 

TYT-AYT Grupları için “Konu Bazlı Yapılandırma Etütleri” planlaması yapılır. Kampüs özelinde Cumartesi günleri sınıf etütü yerine her dersten belirlenen konulardan konu tekrarı yapılır ve isteyen 11 ve 12 öğrencileri-hatta ara sınıflardan da ihtiyacı olan öğrenci bu etütlere katılabilir.

Öğrenciye her dersten “ön-ödev”, “hafta içi ödevi” ve “hafta sonu ödevi” verilir. Ödevler basılı kaynaklardan ve dijital platform Raunt’tan verilir. Bu ödevler AKBİM sistemine işlenir. Düzenli olarak kontrolü ve çözümü yapılır. 

Her bir öğrenci için her bir dersten “GPT” Görev Puan Tablosu tutulur. 6 ölçüte göre öğrencinin ders performansı her ders için değerlendirilir. Veliye her ay gönderilen “Aylık Karne” ile öğrencinin AKBİM ve Raunt sistemindeki ödev performansı, GPT bilgileri ve devam-devamsızlık durumu bildirilir. 

Öğrencilere sene başında E-ÇAREM tarafından uygulanan öğrenme stilleri testine göre bir sınıftaki öğrencilerin öğrenme stili belirlenir ve öğretmenin o sınıftaki öğrencilerin öğrenme stilini bilmesi ve böylece öğrenciye uygun farklı yöntem ve teknikleri kullanması sağlanır. 

Sene sonunda her sınıf seviyesine “Yıl Sonu Değerlendirme Sınavı” (YDS) uygulanır. Sorular, öğretmenler tarafından hazırlanır.  

Uygulanan sınav sonucuna göre öğrencinin yaz dönemi çalışma planı belirlenir. 

LİSEDE RUTİNLERİMİZ: 

OBGP: Sınav hazırlığına destek olarak tüm sınıf seviyelerinde OBGP (Okuma Becerilerini Geliştirme Programı) uygulanır. Her sabah 20 dakikalık “Okuma Saati” rutini ile okuma alışkanlığı yerleştirme, öğrenciye özel bireysel panel üzerinde uygulanan “Hızlı Okuma Teknikleri” ile de anlayarak hızlı okuma becerisinin gelişmesi hedeflenir.  

AYIN DENEYİ: FKB zümresi tarafından belirlenen deney, bir ay boyunca uygulanır ve öğrenciler deney gözlem raporu hazırlayarak deneyi sonuçlandırırlar. Yaparak ve yaşatarak öğrenme modelini hayata geçirmek ve öğrenilenleri somutlaştırmak hedeflenir. 

TÜRKÇESİNİ BUL: Türkçeye yabancı dillerden girmiş kelimeler belirlenerek bunlara Türkçe karşılıklar bulma çalışmaları yapılır. Ana dil bilincini geliştirmek, dili yabancı etkilerden korumaya katkıda bulunmak, araştırmaya ve yaratıcı düşünmeye teşvik etmek hedeflenir.

BİR KİTAP BİR FİLM: Ayın kitabı ve ayın filmi belirlenerek okunur ve izlenir. Bunlarla ilgili çeşitli etkinlikler planlanır. Hem okuma aktivitesini desteklemek hem de kültürel ve sanatsal yönden gelişim sağlamak hedeflenir.