BİZİ ARAYIN
BİZİ TAKİP EDİN

Eğitim; yeniden yaratma, ham olanı işleme, onu bir değere dönüştürme işidir. Toplumsal değerlerle birlikte bireysel ve evrensel varoluşun esaslarını aşılama; kendini, insanlığı ve geleceği şekillendirme sürecidir. Eğitim; bireyi, toplumu ve geleceği gerçekleştirmek ve sürekli kılmaktır. Eğitimin amacı, insanı sürekli sorular soran, sorgulayan bir birey haline getirmek, böylece bireyi, toplumu ve tüm insanlığı ileri taşımaktır.   

Egebil Eğitim Kurumları olarak misyonumuz,  öğrencilerimizi akademik hayata hazırlamanın yanı sıra onları kendinden emin, hedef koyabilen, hedeflerini gerçekleştirme konusunda azimli, öz disiplin ve sorumluluk sahibi, farkındalığı yüksek, çözüm odaklı ve pozitif bireyler olmaları yolunda destekleyip geliştirerek Millî eğitimin temel amaç ve ilkeleri doğrultusunda, Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı; vatanına, milletine, öz değerlerine sahip çıkan, evrensel düşünen, anatilitik sentez yeteneğine sahip, temel yaşam becerilerini edinmiş ve kendi ayaklarının üzerinde durabilen, yapıcı, üretken, girişimci, kendisiyle barışık, insancıl bireyler yetiştirmektir. 

Egebil Eğitim Kurumlarında her bir öğrenci, kendi geleceğini şekillendirmenin yanı sıra gerek toplumun gerekse insanlığın geleceğini şekillendirme anlayışı ve sorumluluğuyla eğitilen ve hayata sunulan bir değerdir.