BİZİ ARAYIN
BİZİ TAKİP EDİN

4.NESİL EĞİTİM ANLAYIŞI

İlkokul kademesinde gelenekselleşmiş anlayışın ötesinde modern, çağdaş, değişim -dönüşüme uygun sürdürebilir, teknolojiyle desteklenen bir anlayışı benimsemekteyiz. 

Atatürk İlke ve İnkılaplarının ışığında donanmış, temel becerileri kazanmış ve bilimin aydınlığında şekillenen bireyleri yetiştirmeyi hedef edindik.

OKULHANE  modelimizle genel okul işleyişi ve akademik başarılar olarak ele alıyoruz ve çalışmalarımızda derinliği yakalayarak optimum fayda ve gelişimi sağlıyoruz. Öğrencilerimizin kişisel gelişimlerini sağlayabilmek adına “bireye özgü” , akademik başarılarını geliştirebilmek adına “başarı odaklı” çalışmalar yapıyoruz. 

Egebil Okulları olarak öğrencilerimizin, farklı öğrenme ihtiyaçlarını da gözeterek 1. sınıftan itibaren akademik başarı odaklı çalışmaların içerisinde yer almalarına, okul kültürüne uyum sağlayarak aidiyet duygularının gelişmesine ve sorumluluk bilinci kazanmalarına önem vermekteyiz.

4. Sınıf öğrencilerimiz, MEB sınavlarına hazırlık olması amacıyla, sınav kazanımlarını içeren ek çalışmalarla desteklenerek öğrencide sınav kaygısının oluşması, en alt düzeye indirilir. Ardından öğrenci ve velilerle paylaşılan sınav karneleri ile öğrencilerimizin eksik olduğu kazanımları öğrenmesi sağlanır.

Kurumsal deneme sınavları ile öğrenciler bilgilerini transfer ederek kendilerini değerlendirme fırsatı bulurlar.

Her seviyeye özgü planlanan etkinlikler, sınavlar, geziler gibi faaliyetler akademik takvimde belirlenerek eğitim-öğretim içeriği zenginleştirilir. Okul-veli işbirliği içerisinde öğrencinin başarısı takip edilir ve veli ile belirli periyotlarla gerçekleştirilen buluşmalarda velilerimize aktarım ve geri bildirim sağlanır.

HİBRİT EĞİTİM

Egebil basılı yayınlarımız ve dijital platformumuzu birbirine entegre halde kullanarak ister evde, ister okulda her yerde öğrenme imkanı ve kesintisiz eğitim fırsatını öğrencilerimize sunuyoruz.

BECERİYE DÖNÜK EĞİTİM PROGRAMLARI

MEB Müfredatı, çağın öğrenme ihtiyaçları ve çoklu zeka kuramı da gözetilerek farklı öğretim teknikleri ile zenginleştirilir ve her hafta seviyelere uygun planlamalar gerçekleştirilir. Hayatilik (Yaşama yakınlık), Öğrenciye Görelik ve Güncellik İlkeleri ön planda tutularak hazırlanan planlarda, öğrencileri sosyo-kültürel, aktüelite ve sürdürülebilirlik yönleriyle beslenerek bütüncül olarak gelişmeleri hedeflenir.

EBO (EGEBİL BECERİ OKULU)

Öğrencilerimizin günlük yaşamda ihtiyaç duydukları, yaş gelişim özellikleri itibariyle kazanmaları gereken yaşam becerilerinin belli bir program dahilinde okul içi ve okul dışı uygulamalarla gerçekleştirildiği bir programdır.

EBO Programı, okul öncesinden lise son sınıfa kadar tüm öğrencilerimizi kapsayan, her sınıf düzeyinde ders içerikleriyle entegre uygulamalardan oluşur.

Belirlenen EBO kazanımları, her yaş düzeyinin gelişim özelliklerine göre düzenlenmiştir.