Türkçe

Küçük ve büyük grup çalışmaları ile uygulanan Türkçe etkinlikleri ile öğrencilerin Türkçe’yi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamak, sözcük dağarcıklarını geliştirmek ve iletişim becerilerini kuvvetlendirmek için uygun ortamlar sağlanır.