Revir

Okulumuzda tam zamanlı hemşiremiz ve ilk müdahalelerin yapılabileceği donanımda revirimiz bulunmaktadır.