Oyun

Çocuklar her koşulda, her zaman, her şeyle oyun oynayabilir. Oyun, onların uzmanlık alanıdır.

Oyunlarımızla öğrencilerimizin hareket gereksinimleri karşılanıyorken, hayal dünyalarının zenginleşmesi, günlük yaşamsal deneyimlerin provasını yapması ve gerçek yaşam becerilerinin temellerini kazanması sağlanır.