Müzik

Öğrencilerimizin dinleme ve ritim tutma becerileri kazanmaları temel amacımızdır. Onların çevrelerindeki sesleri araştırma, tanıma, ayırt etme, şarkı söylerken doğru nefes alıp verme, grupla birlikte şarkı söyleyebilme becerileri kazanmaları dersimizin temelini oluşturur.