İngilizce

Günümüzün küreselleşen dünyasında hem iş hayatında hem sosyal hayatta ihtiyaç duyacakları İngilizce, öğrencilerimizin gelişimlerine uygun bir programla yürütülür. Etkinliklerimiz TPR, tasked-based tekniklerine dayalı olarak uygulanır. Öğrencilerimiz oyunlarla, şarkılarla, hikâye ve resimli kartlarla, dramatizasyon ve hareketli aktivitelerle İngilizceyi eğlenerek öğrenir.