Hedefler

Okulumuzda uygulanan eğitim programı ile öğrencilerimiz keşfederek öğrenirken yaratıcı, özgür, kendi kararlarını kendi alabilen, evrensel ve toplumsal değerlere sahip, problem çözebilen bireyler olma yolunda ilk adımlarını atarlar.

Programımızla öğrencilerimizin motor, sosyal ve duygusal, dil ve bilişsel gelişimini desteklerken, onların özbakım becerilerini kazanmalarını sağlayarak ilkokula hazırlanmalarını hedefliyoruz.