Görsel Sanat

Öğrencilerimizin yaratıcı düşünme becerilerinin,  motor becerilerinin, görsel ve estetik algılarının gelişimlerini desteklemek temel amacımızdır. Onlara sunduğumuz birbirinden farklı sanat malzemeleri ile duygu ve düşüncelerini açığa çıkarmalarını sağlamak, özgür düşünmelerine olanak vermek, farklı malzemeleri sanat malzemesi olarak kullanmalarına ortam hazırlamak, geri dönüşüm bilinci kazandırmak dersimizin temelini oluşturur.