Fen

GEMS (Great Explorations in Math and Science) temelli fen çalışmalarımız ile öğrencilerimiz sorgulama alışkanlığı ve fen – matematik kavramlarının temellerini edinir. Fen ve matematik çalışmalarının harmanlanarak uygulanmasına dayalı olan GEMS ile öğrencilerimizin bağımsız öğrenmeleri, eleştirel düşünmeleri, analiz, sentez yapmaları, varsayımlarda, çıkarımda bulunmaları, yeni fikirler üretmeleri ve neden – sonuç ilişkisi üzerine fikir üretmeleri sağlanır.