Etkinliklerimiz

Etkinliklerimiz her zaman öğrencilerimizin yakın çevresinden ve bildiklerinden yola çıkarak oyunu temele alır. Bildiklerinin üzerine yeni bilgi ve beceriler inşa etmek, onlar için oldukça eğlenceli olur. Keşfederek öğrenmeleri için program onları düşünmeye sevk edici etkinliklerle zenginleştirilir.

Öğrencilerimizin ilgi ve gereksinimleri göz önünde bulundurarak hazırlanan etkinliklerimiz büyük grup, küçük grup ve bireysel olarak uygulanacak şekilde düzenlenir.