Drama

Drama etkinliklerinde öğrencilerimizin yaparak-yaşayarak öğrenmeleri sağlanırken onlara sözel ve sözel olmayan yollara nasıl sağlıklı iletişim kurabileceklerini görmeleri için uygun ortamlar sağlanır. Öğrencilerimiz bir grup içerisinde durum ya da olayları kendi yaşantılarından yola çıkarak ve materyal kullanarak canlandırma yaptıkları drama etkinliklerine keyifle katılır.