EGEBİL ORTAOKULLARI
EGEBİL Okullarında eşgüdümlü bir öğretim programı planlanmış olup, öğrencilerimiz Türkiye’nin her yerinde aynı kazanımları eş zamanda öğrenir. Bu çalışmalarla öğrenciler, tüm açılardan değerlendirilerek eksikleri doğrultusunda, bir program çerçevesinde yetiştirilir.

Eğitim Yaklaşımımız

EGEBİL Okulları,  Cumhuriyet’in temel kazanımlarından hiçbir zaman vazgeçmeden, tecrübeli eğitim kadrosuyla çağdaş ve bilimsel eğitim yolunda sağlam adımlarla yürümektedir.

Öğrencinin ihtiyacına yönelik eğitim - öğretim anlayışıyla önceliği öğrencilerimizin potansiyelini keşfetmeye, onların gelişimini desteklemeye ayırıyoruz. Bilimsel anlamda alt yapısı doğru kurgulanmış, gelecekte dünyayla rekabet edebilecek, değişen öğrenci kuşağına uygun öğretmen ve öğretim metotlarıyla yeni nesiller yetiştirmek ana hedefimizdir. 

“Yaz Eğitim Akademisi” ile öğrencilerimize yaz aylarında da destek veriyor, deneme sınavları, konu ve kazanım tekrarları ile bir sonraki eğitim dönemine hazırlık yaparak öğrencilerimizin yaz tatillerini verimli geçirmelerini sağlıyoruz.

Türk eğitim sisteminin ayrılmaz bir parçası olan sınavlar, kendisini güncellese de EGEBİL Okulları olarak öngörülü, programlı, uyumlu ve disiplinli çalışmalar sürdürülmektedir. 5. Sınıf itibariyle sistematik olarak başlayan sınav çalışmalarımızın her seviyede yoğunluğu artarak devam eder.