EGEBİL LİSELERİ
Öğrencilerimiz, lise yıllarında edindikleri kazanımlar ile bireysel farklılıkları, yetenekleri ve hedefleri doğrultusunda meslek seçimlerini yaparken yaşama bir adım önde başlamaktadırlar. Bireyselleştirilmiş akademik ortamımız her öğrencimizin hedefini gerçekleştirmesine olanak sağlar. En büyük amacımız, öğrenci merkezli bir yaklaşımla tam öğrenmeyi gerçekleştirmek, etik, ilkeli ve tutarlı bir anlayışla çok yönlü, mutlu, başarılı ve sağlıklı nesiller yetiştirmektir.

Eğitim Yaklaşımımız

EGEBİL Liselerinde öğrencilerimiz, akademik ve sosyal anlamda gelişimlerinin yanında öğrenmeyi öğrenen, araştıran, sorgulayan, eleştirel düşünen, problem çözebilen ve sorumluluk sahibi olarak gelecek yüzyıla hazır bireyler olarak yetiştirilir. Öğrenciler konuşarak, yaparak, tartışarak, sorgulayarak ve gözlemleyerek öğrenirler.

Öğrencinin merkezde yer aldığı, akademik başarı odaklı, üretken, yenilikçi; bilim, kültür, sanat ve spor alanlarında ulusal ve uluslararası düzeyde yetkin bireyler yetiştirmek temel amacımızdır. 

Üniversiteye giriş sınavı için hazırlık çalışmalarımız; değişen sınav sistemine entegre edilerek 9. sınıftan başlar, belli bir disiplin ve sistem doğrultusunda ilerler ve her seviyede yoğunluğu artarak devam eder. Liselerimizin ana hedefi, her öğrencimizi akademik başarısı, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda üniversiteye ve hayata hazırlamaktır. Bu hedef doğrultusunda, ulusal ve uluslararası ölçme değerlendirme sınavlarına, “Program Geliştirme Bölümü” tarafından yürütülen “Sınava Hazırlık” programlarımızla BİZ HAZIRIZ.