EGEBİL İLKOKULLARI
Her öğrencinin yeteneğinin birbirinden farklı ve eşsiz olduğu anlayışıyla yapılandırılan öğretim programlarımızda, öğrenme bir süreç olarak değerlendirilir ve her an, her alan öğrenme için bir fırsat olarak görülür. Ders ortamları da farklı öğrenme biçimlerine ve hızlarına sahip öğrencilerin kendi potansiyellerini kullanmalarına fırsat sağlayan, farklılaştırılmış eğitim etkinlikleri ile tasarlanır.

Eğitim Yaklaşımımız

EGEBİL Okulları ilkokul eğitiminde, yeni kuşak öğrenci, öğretmen ve veli ihtiyaçlarına yanıt vermek üzere yeni kuşak eğitim modelini kurgulama görevini üstlenmiştir. Öğrenme ortamlarımız; öğrencilerin gelecek yaşantılarını destekleyecek, ileri derecede akademik becerilere, olumlu sosyal ve kültürel değerlere ulaşmaları yönünde hazırlanır.