BİZİ ARAYIN
0(232) 782 27 27
BİZE YAZIN
info@egebil.com.tr
BİZİ TAKİP EDİN

Değerli KURUCU,

Türkiye’de “özel öğretim sektörü” sizlerin de yakından izlediğiniz üzere her geçen gün yeniden şekillenmektedir. Velilerin, artık birçok sebepten dolayı Türkiye ölçeğindeki kurumsal okul markalarına olan talebi, her geçen gün artmaktadır.

Bununla birlikte, yakın gelecekte özel öğretim kurumlarını daha rekabetçi ve yüksek maliyetli bir ortamın beklediğini yakinen biliyoruz. Böyle bir ortamda, sektörün mevcut sıkıntılarına ek olarak özellikle son süreçte yaşadığımız “pandemi”(salgın) gerçeği, bize bir kere daha gösterdi ki okullarda kurumsallaşma ve markalaşma daha da hayatî bir önem kazanmıştır ve mevcut durumda yerel okulların yaşayacağı zorluklar katlanarak artacaktır. Bu durumda şu, kaçınılmaz bir gerçek olarak önümüzde durmaktadır: 

“REKABET, İÇİNDE BULUNDUĞUNUZ YILI DEĞİL 5 YIL SONRASINI ÖNGÖREBİLMEKTİR .”

4 yıl önce sektörün duayenlerinden Sayın Faruk TATAR önderliğinde sektörde değişimin öncülüğünü yaparak ”yeni nesil okulculuğun” kıvılcımını ateşleyen “EGEBİL Okulları” , açıldığı her yerde doluluk oranlarını yüzde doksanlara taşıyarak Türkiye’de bir ilk olan “3. Nesil Okulculuk” anlayışı doğrultusunda,

A- Geleceğin eğitim kurumu işletmesinden,
B- Yeni nesil ihtiyaç odaklı eğitim-öğretim tasarımına;
C- Dijital dünyanın gerekleri doğrultusunda eğitim-öğretim modelleri ve algı yönetimi ile birlikte,
D- Kurumsallaşmanın ilk adımı olan konsept okul tasarımı ve itibar yönetimine kadar, sizleri geleceğin eğitim kurumlarına dönüştürerek ülkemizde değişim ve dönüşümün öncülüğünü yapmayı ve eğitim sektörüne yön vermeyi misyon edinmiştir. 

FARUK TATAR KİMDİR?

Türkiye’de eğitim sektörünün çok yakından tanıdığı Faruk TATAR, eğitimci bir anne-babanın çocuğu olarak doğdu ve yetiştirildi. İlk ve orta öğrenimini İstanbul’da tamamlayan TATAR, Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fizik Öğretmenliği bölümünden mezun oldu. 

1990 yılında Milli Eğitim Bakanlığının düzenlediği öğretmen yeterlilik sınavında Türkiye 23.sü olan Faruk TATAR, ilk görev yeri olan Gaziantep Anadolu Lisesine atandıktan sonra Hacettepe Üniversitesi İngilizce Fizik Bölümünde yüksek lisans eğitimini tamamladı.

Sonrasında tercihini özel sektörden yana kullanan Faruk TATAR, Türkiye’nin önde gelen dershanelerinde ve özel okullarında Fizik Öğretmenliği ve Fizik Bölüm Başkanlığı yapmış olup aynı zamanda henüz 21 yaşındayken Fizik alanında üç adet soru bankası ve bir adet konu anlatımlı kitap olmak üzere toplam dört kitap yayımladıktan sonra “eğitim yönetimi” alanında da kitaplara imza attı. Eğitimde marketing olmaz; eğitimde markalaşma olmaz, diyen algıya karşılık 2012 yılında “Eğitim Sektöründe Marketing” adlı kitabını yayımladı ve sektörde “markalaşma” kavramını başarılı bir şekilde hayata geçirdi. 

2000’li yıllardan itibaren kariyerine eğitim yönetimi, denetimi, tasarımı alanlarında devam eden Faruk TATAR; Uğur Dershaneleri, Bahçeşehir Kolejleri ve Biltest Okullarında yönetim danışmanlığı ve genel koordinatörlük görevlerini üstlendi, aynı zamanda Bahçeşehir Üniversitesinde MBA eğitimi aldı. 

Bunun yanı sıra Tüm Özel Eğitim Kurumları Derneği (TÖDER) Genel Sekreterliği ile İsviçre Lozan’da kurulan Dünya Eğitim Girişimcileri Birliği (WEES) Türkiye Direktörlüğü ve Dünya Dershaneciler Birliği (ENES)Türkiye Direktörlüğünü de üstlenmiştir. 

2013 yılında BİLFEN Eğitim Kurumları A. Ş. Ailesine katılan TATAR, üç yıl boyunca Bilnet Okulları ve kendi tasarımı olan EGEBİL Okullarının CEO’luğunu birlikte yürüttü. 2020 yılı başlangıcı itibariyle markayı büyütme ve geleceğin okulculuğunu Türkiye ölçeğine taşıyarak eğitim-öğretim sektörüne yön verme vizyonuyla EGEBİL Okullarının marka hakkını da devralan Faruk TATAR, “EGEBİL EĞİTİM KURUMLARI”nın CEO’su ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevini sürdürmektedir.

Kariyer yolculuğu boyunca yöneticilik ve liderliğini yapmış olduğu tüm kurumları zirveye taşıyan Faruk TATAR, hâlihazırda kendi okul markası olan “EGEBİL EĞİTİM KURUMLARI” çatısı altında, günümüz öğrenci ve velilerinin ihtiyaçları doğrultusunda tasarlanmış olan “yeni okulculuk” anlayışıyla, kaliteli eğitim hizmetini Türkiye’nin dört bir yanına götürmeyi hedeflemektedir. 

EGEBİL EĞİTİM KURUMLARI AİLESİNE KATILMANIN ARTI DEĞERLERİ?

EGEBİL Olmanın Eğitim-Öğretim Yönünden Avantajları:

 • Her biri alanında uzman eğitim koordinatörlerimiz tarafından, “yeni nesil ihtiyaç odaklı” tasarlanan 
 • eğitim-öğretim programlarımızın günlük, haftalık, aylık olarak tüm Türkiye’deki okullarımıza 
 • gönderilmesi ve eğitim-öğretimde birlik-beraberliğin sağlanması,
 • Dünyadaki ve ülkemizdeki değişimlerin eğitim koordinatörlerimiz tarafından yakinen takip edilip 
 • değişen ihtiyaçlar doğrultusunda güncellenen eğitim-öğretim tasarımlarımızın tüm okullarımızla 
 • paylaşılması ve bu doğrultuda sektörün gerisinde kalmadan sektöre yön veren okul markası olarak 
 • anılmak,
 • Türkiye genelinde sanat, spor, akademik vb. alanlarda herhangi bir okulumuzun elde edeceği 
 • başarının, tüm okullarımıza pozitif yönde yansıması ve okulun imajına olan katkısı,
 • Sadece bir veya birkaç kişinin vizyonu ve inisiyatifi ile sınırlı olmayıp Türkiye genelindeki tüm 
 • okullarımızın katkısıyla oluşturduğumuz “ortak akıl” doğrultusunda tasarlanmış eğitim-öğretim 
 • anlayışı,
 • Özellikle yeni nesil öğretmen profilinin olmazsa olmaz ihtiyacı doğrultusunda planlanan branşa ve 
 • sisteme yönelik hizmet içi eğitimler,
 • Merkeze alınan ve velinin öncelikli beklentisi olan, Türkiye’de sadece EGEBİL Okullarında 
 • uygulanmakta olan “akademik” odaklı “OKULHANE” modeli,
 • Velinin özel okuldan en önemli beklentilerinden biri olan “yabancı dil eğitimi” konusunda tamamen 
 • özgün ve başarı garantili yöntemlerle tasarlanmış “konuşma odaklı İngilizce” modelimiz,
 • Kurucular ve okul yöneticilerimiz ile düzenli olarak gerçekleştirilen durum değerlendirme ve strateji 
 • toplantıları ile sektöre yön vermek.

EGEBİL Olmanın Marka Yönünden Avantajları:

 • Veliler ve kamuoyunda giderek artış gösteren kurumsal zincir okul markası tercihi doğrultusunda, 
 • Atatürkçü çizgimiz ile herkesi kucaklayan misyonumuz,
 • Ortak web, sosyal medya, kurumsal itibar ve duruş avantajı,
 • Türkiye’de “özel öğretim sektörü” sizlerin de yakından izlediğiniz üzere yeniden şekillenmektedir.
 • Veliler, daha kurumsal olarak gördüklerinden dolayı zincir okul markalarına talep her geçen gün artarken dünkü bazı yerel ve zincir markalar ise, işleyişlerindeki eksikliklerden dolayı bugünün dünyasının ihtiyacını karşılamakta zorluk çekmektedirler.
 • Bununla birlikte, yakın gelecekte özel öğretim kurumlarını daha rekabetçi bir ortamın beklediğini yakinen biliyoruz . Artık Türkiye’de yepyeni bir okulculuk anlayışına ihtiyaç var. Mevcut konjonktürde “yerel okul markası” olarak sektörde yer almak ve sürdürülebilirliği sağlamak, her geçen gün daha da zorlaşmaktadır. Bu minvalde;
 • Türkiye genelinde yazılı ve sözlü basını etkin olarak kullanma gücüne sahip olma ve bunun kurumun 
  imajına yapacağı olumlu katkılar,
 • Tüm sektörlerde olduğu gibi, markalaşmanın okul ücretlerine olumlu düzeyde yansıması,
 • Markalara duyulan güvenin giderek artması ve marka olan kurumun tercih sebebi olması,
 • Okulun doğru öğretmen, personel ve yöneticiler ile buluşması anlamında markanın İnsan Kaynakları 
  biriminin gücü,
 • Okulun bulunduğu bölgedeki paydaşlara (anaokulları, devlet okulları, sivil toplum kuruluşları…) 
  yönelik olarak düzenlenen panel ve konferanslar,
 • Dünyada, Türkiye’de ve MEB’deki tüm değişikliklerden eş zamanlı olarak haberdar olmak,
 • Kişiye bağlı yaklaşımın faydadan çok zarar getirmesinden kaynaklı olarak yerel okulların maalesef 
  kaybettiği güven ve itibarın, kurumsal ve zincir bir marka haline geldikten sonra geri kazanılması. 

EGEBİL Olmanın Ölçek Ekonomisi Yönünden Avantajları:

 • Yayın, kıyafet, sarf malzemesi, kırtasiye gibi alanlarda okula ekstra gelir kazandırma,
 • Ar-Ge, Pi-Ar, sosyal medya, web, ajans hizmetleri gibi konularda giderek artan maliyetlerden kurtulma,
 •  Markalaşan bir kurumun veliye ve kamuoyuna yansıttığı ücret politikası,
 • Markalaşan bir kurumun devlet ve özel sektördeki (MEB, bankalar, vb.) avantajlı finansal algısı,
 • Profesyonel ve çözüm odaklı bir anlayışla, yerel okulların giderek artan maliyetler karşısında ayakta kalma zorluğunu aşma yönünde yaşayacağı bütünsel kolaylık.

Her sektörde olduğu gibi artık eğitim sektöründe de “marka olmak” demek

1-Tercih sebebi olmak demektir,
2- Rakiplere göre ücret farkı demektir,
3- Kurumsal tüm detayların düşünülmesi ve planlanması ve hayata geçirilmesi demektir,
4- Sektörde fark yaratmak, “biz ve diğerleri” olmak demektir,
5-Sürdürülebilir olmak demektir. 

Bu bağlamda, 32 yıllık bilgi, birikim ve Anadolu’nun her yerindeki saha tecrübemizle, klasik franchise (isim hakkı) anlayışından uzak, “kazan-kazan modeli” olarak tanımlanabilecek “Akredite Okul” konsepti ile vizyonumuzu ve misyonumuzu Türkiye ölçeğine yayma ve çağdaş, Atatürkçü, ilerici, kaliteli eğitim anlayışını ülkemizin her noktasına taşıyarak eğitimde daha çok fırsat eşitliği sağlama hedefimiz doğrultusunda, sizleri de sektördeki olumsuzluklardan etkilenmeden, hâlihazırda var olan kurumlarınızı güvenle geleceğe taşıyabilmeniz ve geleceğin dünyasında eğitim sektörüne yön veren liderler olarak yer alabilmeniz adına, kalitesinden taviz vermeden büyümekte olan “EGEBİL EĞİTİM KURUMLARI” ailesiyle tanışmaya davet ediyoruz.

Bu web sitesi çerezleri kullanır.

Bu siteyi kullanmaya devam ederek çerez kullanmamızı kabul etmiş olursunuz. Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz.