Öğrenmenin yaşam boyu devam eden bir süreç olduğunu içselleştirmiş, keşfeden, yaratıcı, özgür, kendi kararlarını kendi alabilen, evrensel ve toplumsal değerlere sahip, problem çözme becerisi güçlü, laik ve bilimsel değerleri benimseyen bir eğitim anlayışla donatılmış, bu eğitimin sürekliliğini ve gelişimini sağlayarak çağdaş bilgi toplumunun gerektirdiği yetkinliklere sahip, geleceği şekillendiren liderler olacak öğrenciler yetiştirmeyi hedef edindik.

EGEBİL ANAOKULLARI

EGEBİL Anaokullarında; 21. yüzyıl becerilerine dönük, anne baba kılavuz rehberlik eşliğinde, okul-aile-çocuk iş birliğiyle 

Eğitim - Öğretim içeriğiyle merak duygusunun yitirilmediği, öğrenciyi tüm gelişim alanlarında beslemeyi hedefleyen yaşam ortamları oluşturulur.

EGEBİL Anaokullarında akademik çalışmalarıyla desteklenerek hazırlanan eğitim programlarımızın merkezini, çocuğun yaşamsal ve akademik becerileri oluşturmaktadır.  

Eğitim Programı; rehberlik modeli, sorgulayan, fikir üretebilen, problem çözebilen, ürün tasarlayabilen, özgüvenli, sorumluluk sahibi, liderlik özellikleri taşıyan bireyler yetiştirmek hedeflenir.